Matt Mahan

ads header

Breaking News

ƯCV Jimmy Nguyễn: Thư Cảm Tạ đồng hương và mời họp mặt

Jimmy Nguyen, San Jose City Council Candidate
Kính gửi gia đình, bạn bè, và cử tri,

Sự chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua là của tất cả chúng ta! Bởi vì sự yểm trợ của quý cử tri, bạn hữu và gia đình, Jimmy Nguyễn đã thắng trong ngày bầu cử sơ kết và chúng ta chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2016.

Trong nhiều tháng qua, chúng ta đã hăng say làm việc và đã gặt hái được kết quả tốt đẹp. Sự thành công này là động cơ thúc đẩy mạnh mẽ để mang tiếng nói của chúng tôi đi tới, và đến cuộc bầu cử chung kết vào tháng Mười Một năm 2016.

Quý vị đã bầu cho Jimmy Nguyễn. Các bạn và gia đình đã đi gõ trên hàng ngàn nhà để trình bày đường lối và xin lá phiếu cho Jimmy Nguyễn, quý bạn đã gõ cửa hàng xóm, bạn bè của bạn, và nhiều cử tri, đồng hương đã đáp ứng và bầu cho Jimmy Nguyễn! Những bạn bè của Jimmy Nguyễn đã làm việc rất chăm chỉ để đem lại chiến thắng này. Việc làm nầy đã thúc đẩy tôi làm việc chăm chỉ hơn, tôi xin chân thành cảm ơn các bạn! Bởi vì các bạn, vì cử tri, vì việc làm của chúng ta, và tôi xin chân thành mà nói rằng tôi đã nợ bạn một món nợ và lòng biết ơn. Trong thời gian vừa qua, các bạn đã làm việc và đã đổ mồ hôi công sức cho chiến thắng của chúng ta - vì vậy xin vui lòng – và trong sự vui mừng này tôi xin được chia xẻ niềm vui với các bạn. Xa hơn nữa, vào tháng 11 sắp tới, làm thế nào bạn có thể tiếp tục giúp đỡ chúng tôi trong việc vận động cử tri?

Xin đề nghị một số việc như sau:
1. Tham dự buổi tiệc cùng chúng tôi tại Nhà hàng Phở Quê Hương vào ngày 19 Tháng Sáu năm 2016 vì chúng tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn và mời quý vị tham dự một bữa ăn tuyệt vời cùng nhau. Đây là dịp để tôi trực tiếp ngỏ lời cảm ơn các bạn và quý vị đồng hương.
2. Xin đóng góp tiền cho quỹ tranh cử của chúng tôi bởi vì việc vận động của chúng ta cần sự yểm trợ tài chánh.
3. Ghi danh hiến máu tại quận 8 vào tháng 8 này để cho mọi người biết rằng bạn biết hy sinh và tham gia vào việc chăm sóc người khác.
Những việc chúng tôi sẽ làm luôn được cập nhật tại: www.votejimmynguyen.com.

Kính chào với sự trân trọng và lòng biết ơn quý vị,

Ứng cử viên Hội đồng thành phố
Jimmy Nguyễn San Jose

---- o0o ----


Dear family, friends, and voters,

Victory is ours!

Because of your support, Team Jimmy Nguyen prevailed on Election Day and we advance to the November 2016 election.

For many months we pushed our limits and the voters rewarded us with success. This success is an powerful wave carrying our voices towards and through November 2016.

You donated to Vote Jimmy Nguyen, you knocked on thousands of doors to say Vote Jimmy Nguyen, you called your friends, neighbors, and your neighbors’ neighbors and faithfully asked Vote Jimmy Nguyen!

Team Jimmy Nguyen worked very hard for this victory, which meant worked even harder because a worthy leader cannot allow his team to outwork him. For making me work harder, I sincerely and sarcastically thank you!

Because of you, our campaign and I sincerely owe you a debt of gratitude. You worked and sweated for our victory -- so please -- rejoice in this moment knowing that this victory is shared with you.

How can you continue helping our campaign?

1. Attend our fundraiser at Pho Que Huong Restaurant on June 19, 2016 because we want to thank you in person and share a great meal together.

2. Donate to our campaign because our campaign needs financial support to keep our victory.

3. Sign up to donate blood in district 8 this August to let people know that you believe in a culture of care.

Follow our campaign and stay updated: www.votejimmynguyen.com


Gratefully yours,

Jimmy Nguyen
San Jose City Council Candidate