Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thư gửi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về vụ ông Bùi Văn TánhThư gửi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về vụ CSVN dùng 
luật pháp bất công đối các công dân Người Mỹ Gốc Việt

Kính gửi: Ông John Kerry
Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ
 2201 C St NW,
Washington, DC 20520

Thưa Ông Bộ Trưởng,

Đại diện cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ gồm 45 cộng đồng thành viên toàn quốc, chúng tôi xin nêu vấn đề quan trọng về việc công dân Mỹ gốc Việt Nam về thăm gia đình tại Việt Nam bị chính quyền cộng sản bắt giữ vì lý do cách đây trên 30 năm khi họ vượt biên tìm tự do.

Theo báo chí tại Việt Nam, Ông Bùi Văn Tánh, 61 tuổi, công dân Mỹ gốc Việt tại Houston, Texas, về Việt Nam thăm cha đau nặng ngày 1 tháng 8, 2015, bị công an Việt Nam bắt giữ ngày 3 tháng 8 ở Nha Trang vì tội “cướp ghe vượt biên” năm 1981. Họ thẩm vấn ông rất gắt gao trong 10 giờ, sau đó đã quản thúc ông tại gia. Một phái đoàn cộng đồng chúng tôi đã đến thăm bà Tánh ngày 15/8/2015 tại Houston. Theo Bà, việc buộc tội này hoàn toàn sai quấy, chồng bà đã vượt biên tỵ nạn giống như hàng triệu người tỵ nạn khác, và không làm gì có tội. Hệ thống truyền hình Việt Nam đã truyền đi phóng sự rất đầy đủ. Chúng tôi cũng gửi một thư đến tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại yêu cầu giúp đỡ Ông Tánh.

Trước tin này, người Việt tỵ nạn trên toàn thế giới rất lo âu, không hiểu số phận của họ sẽ ra sao khi họ về thăm gia đình tại Việt Nam. Hầu hết người Việt đã bỏ nước ra đi tìm tự do khi cộng sản chiếm miền Nam và áp đặt một chế độ độc tài toàn trị. Nhà cầm quyền đã kết án họ là “phản quốc”, “theo chân đế quốc”… Đối với một công dân Mỹ như ông Tánh mà còn bị CSVN đối xử tệ hại như vậy, huống chi những người chưa có quốc tịch thì sẽ ra sao.

Bởi thế, chúng tôi yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ cần có biện pháp thích đáng và rõ ràng để bảo vệ những công dân Mỹ gốc Việt trước những hành động đàn áp, trả thù, áp dụng luật pháp bất công (rừng rú) của Cộng Sản lên những người gốc Việt về thăm gia đình. Ngoài ra, chính phủ Mỹ cũng cần lên tiếng trước Liên Hiệp Quốc về những hành động tương tự của nhà cầm quyền CSVN đối với những người Việt đang sinh sống tại các quốc gia khác.

Rất mong Ông Bộ Trưởng trả lời chúng tôi vào thời điểm sớm nhất.
Trân trọng,
BS Võ Đình Hữu BS Đỗ Văn Hội
 
President, BOD President, BOE
714-928-3038 407-234-3596
Drhvo@yahoo.com Hoivando@gmail.com

C/c: Tổng Thống – Phó Tộng Thống Hoa Kỳ
Chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện và Hạ Viện

Cán thành viên Ủy  Ban Ngoại Giao TV/HV

-----------------------------------------------------------

August 24th, 2013
Honorable John Kerry
Secretary of State
 2201 C St NW,
Washington, DC 20520

Dear Mr. Secretary:

On behalf of the Federation of Vietnamese American Communities of the USA, including 45 Community members nationwide, we would like to raise issues regarding Vietnamese Americans who visited family in Vietnam and were arrested by communist government for reasons over 30 years ago when they were fleeingVietnam in search for freedom.

According to the press in Vietnam, Mr. Bui Van Tanh, 61, a US citizen of Vietnam origin in Houston, Texas, visited his sick father on August 1, 2015, and was detained by Vietnamese police on August 3 in Nha Trang for "hijacking boat” for escape country in 1981. They interrogated him harshly for 10 hours, and then put him under house arrest. A delegation of community including me visited his wife in Houston on 08/15/.2015 to support family.
According to Mrs. Bui Van Tanh, the accusation was completely false. Her husband was seeking asylum like millions of other refugees, and did nothing wrong. Vietnamese television systems transmitted the visit worldwide. We also sent a letter to the US embassy in Hanoi requesting for help to Mr. Tanh.

In the presence of this news, Vietnamese worldwide abroad worried very much. They do not know their fate when they visit family in Vietnam in the future. Most Vietnamese have left the country in search for freedom when the communist took over South Vietnam and imposed a totalitarian regime. The communist authorities had condemned them to "treason to the country", "follow imperialists" ... For an American citizen like Mr. Tanh to whom the communist regime treated so badly, what happen to those who are under communist regime.

Therefore, we are respectfully asking US government for issuing appropriate and clear policy and guideline to protect the Vietnamese American citizens against the acts of repression, revenge, applying injustice law of Communist regime when they visit family.
 In addition, the US government also should raise the same concern to the United Nations to protect Vietnamese living in other countries.

Thank you for your consideration
We are looking forward your reply at your earliest convenience

Sincerely yours,
Huu Dinh Vo, MD                                              Hoi Van Do, MD                                      
President, BOD                                                 President, BOE
714-928-3038                                                     407-234-3596
Drhvo@yahoo.com                                          Hoivando@gmail.com

Cc: President, Vice President of the United States.
Chairman of FAC Senate and House
Members of FAC of Senate and House

Current Vietnamese American Communities (VAC): VAC Arkansas, AR - VAC Arizona, AZ- VAC S. California – VAC Southern Calif.- VAC Pomona, CA - VAC San Diego, - VAC N.  Cali - VAC Sacramento, CA  - VAC Stockton, CA -CD Colorado - VAC Connecticut - VAC Florida, FL - VAC. Central Florida, FL -  VAC Tampa Bay, FL - VAC Jacksonville, FL - VAC S. Florida, FL - VAC Pensacola, FL - VAC Georgia - CD Greenville. S. Carolina - VAC New Hampshire, NH -  VAC Louisiana, LA - VAC Massachusetts, MA - VAC Minnesota, MN - VAC St Louis, MO - VAC South New Jersey, NJ - VAC New Mexico, NM - VAC Rochester, NY - VAC New York, NY - VAC Oklahoma City, OK - VAC Allentown, PA - VAC Lancaster, PA - VAC Northeast Pennsylvania, PA - VAC Philadelphia, PA - VAC PA - VAC Pittsburgh, PA - VAC York; VAC Lebanon; VAC Easton/Bethlehem, PA - VAC Middle Tennessee, TN - VAC Nashville, TN - VAC Memphis, TN - VAC Houston, TX - VAC Dallas, TX. - VAC Utah.