Matt Mahan

ads header

Breaking News

27/6/2015 Nam Cali: Đêm thắp nến hát cho tù nhân luơng tâm


THÔNG CÁO BÁO CHÍ
California, ngày 19 tháng 6 năm 2015

Kính thưa:
- Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo;
- Quý hội đoàn, quý đoàn thể, các tổ chức Xã Hội Dân Sự miền Nam Cali;
- Quý cơ quan truyền thông, báo chí;
- Quý đồng hương và đặc biệt các bạn trẻ

Tin tức gần đây cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam ngày càng gia tăng sự đàn áp những tiếng nói của người dân yêu nước. Chúng tôi cùng một số tổ chức Xã Hội Dân Sự lên tiếng kêu gọi lương tâm của mỗi người Việt ly hương, và đánh động đến sự lưu tâm của quốc tế về tình trạng đối xử khắc nghiệt đối với những người bất đồng chính kiến, cả thể xác lẫn tinh thần.

Chúng tôi sẽ cùng tổ chức một đêm thắp nến và văn nghệ đấu tranh, nhằm yểm trợ tinh thần cho các Tù Nhân Lương Tâm. Chúng tôi tha thiết mời gọi những người quan tâm đến hiện tình Việt Nam, dành thời gian đến với chúng tôi để cùng hướng lòng về quê hương, và góp phần tranh đấu tự do cho những người còn đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản.

Thời gian và địa điểm
Lúc 7 giờ tối, thứ Bảy, ngày 27 tháng 6, năm 2015

Tại Phòng Sinh Hoạt Nhật Báo Người Việt
14771 Moran St. Westminster, CA 92683

T/M Ban Tổ Chức
Trần Lan Vy
(714) 702-7327
Đại diện Hội Phụ Nữ Vì Nhân Quyền

Nguyễn Kim Bình
(714) 234-7181
Đại Diện Nhóm Đồng Hành

Nguyên Dung
(714) 531-1338
Đại Diện Mạng Lưới Nhân Quyền