Matt Mahan

ads header

Breaking News

Khu Hội Thông Báo Biểu Tình Chống Văn Nô Đàm Vĩnh Hưng

Người Việt vùng  Bắc Cali biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng ngày 18/7/2010
KHU-HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRI BẮC CALIFORNIA
THÔNG BÁO BIỂU TÌNH
CHỐNG TÊN VĂN NÔ ĐÀM VĨNH HƯNG

Kính thưa :

Quý Chiến-Hữu và Quý Đồng Hương Tỵ Nạn cộng sản Vùng Bắc California,

Tên văn nô Đàm-Vĩnh-Hưng trở lại Bắc California tuyên truyền cho chế độ cộng sản Việt-Nam tại Khu Phố hẻo lánh trong câu lạc bộ nhỏ mang tên :

PURE LOUNGE số 146 south Murphy AVE thuộc Thành Phố Sunnyvale California.

Khu Hội kính mong quý chiến hữu và quý đồng hương Tỵ Nạn cộng sản hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia và Các Hội-Đoàn.Nếu quý vị có phương tiện xin đến trực tiếp địa điểm nói trên vào lúc 09 giờ tối thứ sáu ngày 15 tháng 05 Năm 2015. 

Riêng những ai không có phương tiện đến vị trí biểu tình xin vui lòng tập trung tại Trung-Tâm Văn Hóa Việt-Mỹ nơi sinh hoạt cộng đồng số 1430 Tully suite 408 trước 08 giờ tối để Ban Tổ Chức phối trí phương tiện tham gia cuộc biểu tình chống những tên văn nô đến Vùng Bắc California tuyên truyền cho chế độ cộng sản tàn ác, vô nhân qua hình thức văn nghệ và gây xáo trộn an-ninh trật tự trong cộng đồng người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Bắc California.

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

San Jose, ngày 11 tháng 05 Năm 2015
TM.BAN CHẤP HÀNH KHU-HỘI
MAI-KHUYÊN

Điện thoại liên lạc : CHỦ-TỊCH
- Ô. Cao-Minh-Trí : 408-315-5977
- Ô. Trần-Gia-Đắc : 408-204-9522
- Ô. Mai-Khuyên : 408-334-6101