Matt Mahan

ads header

Breaking News

Hủy Bỏ Tổ Chức Tưởng Niệm 40 Năm Tại Camp Pendlenton

Ban Tổ Chức viếng Camp Pendleton.
Chi Tiết Về Việc Hủy Bỏ Tổ Chức Tưởng Niệm 40 Năm Tại Camp Pendlenton
(VienDongDaily.Com - 10/04/2015)
Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Ngày 9 tháng 4, 2015 ban tổ chức Chương Trình Tưởng Niệm 40 Năm Ngày 30 tháng Tư, 1975, chủ đề “Hành Trình Đến Tự Do Và Vươn Tới” có gửi ra một Thông Cáo Báo Chí cho biết quyết định hủy bỏ việc tổ chức buổi lễ trên tại Camp Pendlenton vì lý do không được treo cờ VNCH tại địa điểm tổ chức. Để làm sáng tỏ vấn đề này, chúng tôi đã tiếp xúc với ông Khanh Nguyễn, một người trong ban tổ chức, được ông cho biết về vấn đề này như sau:
-Trong suốt quá trình làm việc với Camp Pendlenton từ một năm nay, chưa bao giờ Camp Pendlenton nói gì liên quan đến nghi thức tổ chức buổi lễ của ban tổ chức chúng tôi. Ban tổ chức cũng đã đưa chương trình dự thảo, trong đó có mục ban quân nhạc của Camp Pendlenton trình diễn và toán hầu kỳ của Camps Pendlenton sẽ rước Quốc Kỳ Hoa Kỳ và toán hầu kỳ của các cựu quân nhân QL/VNCH sẽ rước Quốc Kỳ VNCH ra địa điểm hành lễ để chào cờ. Chúng tôi cũng đã đưa bản vẽ chi tiết về sân khấu, trong đó bên tay trái sân khấu sẽ có hình cờ Hoa Kỳ, bên tay phải có cờ VNCH, chính giữa có hình người Thủy Quân Lục Chiến Mỹ tay đắt một em bé VN tỵ nạn vừa đến trại tạm cư Pendlenton. Nhưng vào lúc 10 giờ sáng ngày 9.4.2015, khi chúng tôi đến họp với Ban Chỉ Huy trại Camps Pendlenton thì họ cho biết, họ mới nhận được lệnh từ cấp cao không đồng ý việc treo cờ VNCH cũng như chào cờ VNCH trong khuôn viên Camps Pendlenton vì lý do Camps Pendlenton là căn cứ quân sự thuộc thẩm quyền của chính phủ liên bang.

Ông Nguyễn Khanh có hỏi cấp cao là ai vì theo ông biết, vị Đại Tá Chỉ Huy Trưởng căn cứ Camp Pendlenton đã tiếp xúc với phái đoàn VN và cho biết rất muốn cộng đồng Việt Nam chúng ta tổ chức tại đây. Người có trách nhiệm trả lời rằng, lệnh đó Camp Pendlenton nhận từ Ngũ Giác Đài và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Phái đoàn Việt Nam gồm trên 10 người đã đưa ra những Nghị Quyết công nhận cờ vàng tại Tiểu Bang California cũng như nhiều địa phương tại Hoa Kỳ, phái đoàn cũng nêu vấn đề lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của người Việt yêu chuộng tự do, dân chủ, lá cờ đã thấm máu của hàng trăm nghìn Quân, Dân, Cán, Chính VNCH và hơn 58 ngàn quân nhân Hoa Kỳ, nhưng đều bị khước từ. Phái đoàn Việt Nam sau đó đề nghị rằng, chúng tôi sẽ tổ chức chào cờ VNCH riêng cho người Việt họ cũng không đồng ý và cho biết, nếu muốn chào cờ VNCH phải tổ chức ngoài phạm vi trại 10 mét.
Sau khi nghe tất cả những đề nghị, phái đoàn ban chỉ huy trại Camps Pendlenton rất tiếc không thể chấp thuận vì họ phải tuân thủ chỉ thị của Ngũ Giác Đài và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Theo tin báo Register thì lý do Ngũ Giác Đài không cho chào cờ VNCH vì VNCH không phải là một quốc gia đuợc công nhận.
Sau đó, phái đoàn Việt Nam đã hội ý và quyết định không tổ chức tại Camp Pendlenton nữa mà sẽ tìm địa điểm khác. Ông Khanh Nguyễn có đề nghị tổ chức tại Garden Grove Park vừa ngay trung tâm Little Saigon, vừa có nhiều chỗ đậu xe, nhưng ban tổ chức chưa quyết định và sẽ thông báo ngày giờ, địa điểm tổ chức sau.

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/chi-tiet-ve-viec-huy-bo-to-chuc-tuong-niem-40-nam-tai-camp-pendlenton-NJ6UclMo.html