Matt Mahan

ads header

Breaking News

Góp Một Chữ Ký Cho Nhân Quyền 2015


Ngày 30 tháng 4 năm 2015 tới đây sẽ đánh dấu 40 năm đảng cộng sản Việt Nam đặt ách thống trị trên toàn cõi Việt Nam.  Trong suốt thời gian cầm quyền, chính quyền cộng sản Việt Nam chưa một lần chứng tỏ thiện chí trong việc tôn trọng những quyền căn bản của con người, mà bất cứ ai sinh ra phải được thừa hưởng.  Ngược lại, họ đã không ngần ngại sử dụng mọi hình thức từ thô bạo đến tinh vi, để trấn áp những cá nhân và phong trào lên tiếng đòi hỏi những quyền căn bản này.  Sự đàn áp đã không hủy diệt được phong trào đòi dân chủ, nhân quyền.  Trái lại, ngày càng có thêm nhiều cá nhân và tổ chức lên tiếng bày tỏ chính kiến của họ.

Cụ thể là ngày 12 tháng 3 năm 2015, 27 tổ chức dân sự, tôn giáo và truyền thông trong và ngoài Việt Nam, cùng với 163 cá nhân đã phát động phong trào gửi thỉnh nguyện thư lên Liên Hiệp Quốc và các cơ quan ngoại giao các nước, để vận động sự ủng hộ của quốc tế cho công cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.

Góp Một Chữ Ký Cho Nhân Quyền 2015
Việc toàn cầu hóa trong giao thương cùng với những chỉ số yếu kém của nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam, đã giúp chúng ta nhận thấy hậu thuẫn quốc tế thông qua áp lực kinh tế là một chiến lược quan trọng trong việc đấu tranh bất bạo động.

Mục đích của việc gửi thỉnh nguyện thư là có được 100.000 (một trăm nghìn) chữ ký.  Sau hai tuần phát động thỉnh nguyện thư, đã nhận được hơn 11 nghìn chữ ký.  Cùng góp sức cho phong trào, hội Phụ Nữ Vì Nhân Quyền Việt Nam (WFHR) khẩn thiết kêu gọi mọi người dành chút thời gian để ký tên và tiếp tay phổ biến thỉnh nguyện thư.  Quí vị có thể vào trang nhà của phong trào tại www.nhanquyen2015.net để biết thêm chi tiết.  Tại đây sẽ có hướng dẫn và đường truyền để quí vị ký vào thỉnh nguyện thư.

Khẩu hiệu của phong trào là "CHÚNG TA LÀ MỘT" (WE ARE ONE).  Chúng tôi rất hy vọng mọi người sẽ góp tiếng nói chung, để tất cả cùng lên tiếng đòi những quyền căn bản cho bản thân, gia đình và dân tộc Việt Nam.

Chân thành cám ơn.

Lanney Trần
Chủ tịch hội Phụ Nữ Vì Nhân Quyền
L.tran@wfhrvn.org
nhanquyen2015.net


_____________________

A Signature for Vietnam Human Rights 2015

April 9, 2015

The upcoming date of April 30th, 2015 will mark the fortieth commemoration of the Vietnamese Communist Party’s exertion of their power over the entirety of Vietnam.   Throughout their time in power, the communist government of Vietnam has never shown their interest or implement the rules of respecting the basic human rights of their citizens.  In contrariety, the Vietnamese government authority has been using a wide variety of tactics from violence to sophisticated conspiracies to suppress individuals and non-governmental organizations for their action in demanding these basic human rights.  Although the persecution by the communist government of Vietnam has not succeeded in eradicating the democracy and human rights movements.  There are more and more individuals, civic organizations, religious associations expressing their political views on such matters.

On March 12th of 2015, twenty-seven organizations including civic groups, religious associations, and media outlets, joining hands with one hundred sixty-three individuals from inside Vietnam and abroad.  Together, initiated a campaign to petition with the United Nations and foreign diplomats asking for support from the international community for the human rights protection and democratic movement in Vietnam.

The globalization of commerce in conjunction with bleak economic indices from Vietnam truly signifies the importance of supports from the international community.  Achieving democracy and human rights through economic pressures is one of the critical strategies for the Nonviolent Action in Vietnam.

The purpose of this campaign is to collect 100,000 (one-hundred thousand) signatures on this petition.  After two weeks of initiation, there have been more than eleven thousand people endorsing the petition.   As a contribution to this common cause, Women For Human Rights in Vietnam (WFHR) cordially asks for your support, to sign this petition and pass on the words to your friends and family.  For more information on this petition, please visit www.nhanquyen2015.net.  This website contains links to the petition and instruction on how to endorse with your name.  The logo of this campaign is “WE ARE ONE”.

We truly hope that all democracy-loving and human rights respecting individuals will join in this ONE unity to demand the basic human rights for yourself, your family, and the people of Vietnam.

Sincerely,

Lanney Tran
Chairwoman of Women for Human Rights in Vietnam
L.tran@wfhrvn.org
www.nhanquyen2015.net