Matt Mahan

ads header

Breaking News

Tăng Đoàn phản đối nhà cầm quyền Huế vi phạm nhân quyền

HT. Thích Không Tánh trong một lần phát quà cho anh em thương phế binh VNCH tại chùa Phước Thành - Huế
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long,
Phường 7, Q. Bình Thạnh,
TP Sài Gòn
Phật lịch 2558
Số: 02/HĐĐH/TB/VT

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT PHẢN ĐỐI VIỆC NHÀ CẦM QUYỀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NGĂN CẢN VIỆC TẶNG QUÀ TỪ THIỆN CHO  ANH EM THƯƠNG PHẾ BINH VIỆT NAM CỘNG HÒA

Ngày 15.3.2015, Hòa thượng Thích Không Tánh, Tổng Ủy viên Tổng Vụ Từ Thiện Tăng Đoàn GHPGVNTN phối hợp với Ban Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế tổ chức buổi tặng quà cho Anh Em Thương Phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Chùa Phước Thành-Huế đã bị Nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế bố ráp, ngăn chặn.

Công an Thừa Thiên Huế đã đến từng nhà Anh Em Thương Phế binh để tịch thu Phiếu nhận quà và hăm dọa, không cho đến Chùa Phước Thành để nhận quà. Tại Chùa Phước Thành, Công an cũng đã đến hăm dọa Hòa thượng Thích Chí Thắng và chư Tăng, không cho tổ chức tặng quà từ những ngày trước. Sáng ngày 15.3.2015, Công an đã đến bao vây chật kín cả trong ngoài Chùa Phước Thành, không có một Anh Em Thương Phế binh nào vào Chùa được. Thật đau xót cho các Anh Em Thương Phế binh Việt Nam Cộng Hòa.

Hòa thượng Thích Không Tánh và phái đoàn Liên Tôn tháp tùng ra Huế tham dự buổi phát quà, đã bị hàng trăm Công an Thừa Thiên Huế trục xuất khỏi khách sạn vào lúc nửa đêm, rạng sáng ngày 15.3.2015 và áp tải cả phái đoàn vào lại Sài gòn.

Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thường kêu gọi, hãy quên quá khứ, hướng đến tương lai, nhưng hành động thì luôn ngược lại.

Đây là việc vi phạm nhân quyền một cách rõ ràng của Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.

Tăng Đoàn GHPGVNTN kêu gọi Nhà Cầm Quyền Cộng sản Việt Nam hãy chấm dứt việc làm phi đạo đức, phi nhân quyền này.

Kính mong các Tổ chức Nhân quyền trên thế giới hãy hỗ trợ để toàn dân Việt Nam sớm được hưởng các quyền tự do theo các Công Ước về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.

Chùa Giác Hoa, Sài gòn, ngày 15.3.2015.

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN

Viện trưởng

(ấn ký)
Tỳ kheo Thích Viên Định

Nguồn: www.ghpgvntn.net