Matt Mahan

ads header

Breaking News

Seattle: Tưởng Niệm 41 năm Hải Chiến Hoàng Sa 19/1/1974

Mục đích đề cao cảnh giác trước sự xâm chiếm của Trung Cộng và tri ân 75 Anh Hùng Hải Quân VNCH đã tử chiến với Trung Cộng vào ngày 19-1-1974.

Lễ đặt vòng hoa tưởng niệm Anh Hùng Hoàng Sa tại Đài Chiến Sĩ Trận Vong trong khuôn viên Tổ Đình Việt Nam 2236 SW Orchard St., Seattle WA 98106 được tổ chức vào lúc 2:00 PM - 4:00 PM ngày Chủ Nhật 18-1-2015.

Kính mời toàn thể đồng hương Việt Nam đến tham dự, thắp hương tri ân các Anh Hùng Hoàng Sa Vị Quốc Vong Thân và đề cao tránh sự phân hoá chia rẽ của Việt gian trong công đồng NVQG tỵ nạn tại Seattle. Yêu cầu quý chiến hữu Quân Lực & CSQG / VNCH xin mặc quân phục nếu có và xin các nơi nhận phổ biến rộng rãi Thư Mời.

Trân trọng,

Trưởng BTC  HQ Trung Tá Đinh Mạnh Hùng 425-488 110,
Thiếu Tá LLĐB Nguyễn Văn Bảo 206-604 7077;
Tổ Đình VN 206-779 6875