Matt Mahan

ads header

Breaking News

Chính sách tỵ nạn. " Lại phải nhanh chóng rời khỏi " Đức !

Lá thư từ Đức quốc

Chính sách tỵ nạn. " Lại phải nhanh chóng rời khỏi " Đức !
( Asyl-Politik .  Deutschland "zuegig wieder verlassen")

* ©  Lê Ngọc Châu chuyển ngữ, theo CF - 2014/02/01

Để đối phó với những người tỵ nạn: Đảng CSU (Christlich - Soziale Union = Christian - Social Union) đòi hỏi một phương thức nhanh hơn theo mô hình của Thụy Sĩ !.

Trong tuần này, Tổng trưởng Nội vụ tiểu bang Bayern (Bavaria) Joachim Herrmann của đảng CSU công bố một biện pháp đối phó sắc bén hơn với những người tỵ nạn - Bây giờ nhật báo "Sueddeutsche Zeitung (SZ)" tìm hiểu thêm chi tiết về các kế hoạch của CSU. Những dự  định (kế hoạch) này trong tương lai dựa theo mô hình của Thụy Sĩ một cách rất rõ rệt và thủ tục tỵ nạn sẽ nhanh hơn đáng kể , theo tài liệu từ dự thảo nghị quyết trong buổi họp kín (Klausur) của đảng bộ CSU tại Wildbad Kreuth.

Theo báo cáo của tờ báo SZ thì trung bình thủ tục cứu xét tỵ nạn ở Đức kéo dài khoảng tám tháng - và theo quan điểm của CSU thì nó " vẫn còn lâu hơn nhiều " so với các quốc gia láng giềng. Trong tương lai, về pháp lý thời gian cứu xét tối đa sẽ là sáu tuần đối với các trường hợp đơn giản. Trường hợp này bao gồm, ví dụ, những đơn xin tỵ nạn của đương sự nào có nguồn gốc đến từ một quốc gia được xem là "đất nước an toàn " hay những ai là những người thuộc diện trong đó Đức không phải là nước đầu tiên để họ nộp đơn xin tỵ nạn !.

Thủ tục nhanh, được phổ biến như ở Thụy Sĩ, có thể, theo các tài liệu của đảng CSU sẽ góp phần rõ ràng hơn đối với những người tỵ nạn so với thời gian cho đến nay và gia tăng sự chấp nhận về quyết định của công chúng. Yêu cầu tiếp theo của đảng CSU xung quanh Thống đốc (Thủ hiến) Horst Seehofer, "tương lai minh bạch hơn giữa người tỵ nạn thực sự cần bảo vệ từ Syria và Iraq, và cần phân biệt với " những người chỉ giả vờ " (ghi chú thêm: lợi dụng lỗ hổng luật pháp Đức) để xin tỵ nạn !
Sau khi đơn xin tỵ nạn bị từ chối thì ứng viên tỵ nạn (Asylbewerber) trong tương lai sẽ phải rời khỏi nước Đức nhanh hơn một cách rõ rệt theo mong muốn của đảng CSU so với trước đây: Những người nào sau khi quyết định cuối cùng không được hưởng quyền cư trú của nước Đức có hiệu lực "sẽ phải rời Đức nhanh chóng trong tương lai !". Joachim Herrmann đã tuyên bố như vậy trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo "Muenchner Merkur".

* ©  Lê Ngọc Châu_Nam Đức  ( Đầu năm, Chiều ngày 02.01.2015 )
- Theo CF, 2015/01/02