Matt Mahan

ads header

Breaking News

Hạ Viện Canada thông qua Luật Sergei Magnitsky

Một cuộc tuần hành vì nhân quyền cho Việt Nam của cộng đồng người Việt tại Canada. 
Hạ Viện Canada thông qua Luật Sergei Magnitsky

Ngày phổ biến: 2-10-2017

Thông cáo báo chí

Dự Luật S-226 – Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Công Lý cho Nạn Nhân của các Viên Chức Tham Nhũng Ngoại Quốc) đã được Hạ Viện chấp thuận.

Ngay khi Hạ Viện tái nhóm họp sau kỳ nghỉ hè, và nhận đuợc tin từ văn phòng Dân Biểu James Bezan cho biết Dự Luật S-226 sẽ đuợc thảo luận và biểu quyết lần cuối vào ngày thứ hai 2-10-2017, CYHRV đã phát động ngay đợt 2 của chiến dịch vận động cho Dự Luật này.

Với sự cộng tác của Cộng Đồng Người Việt Vùng Greater Vancouver, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Ottawa, Hội Tranh Đấu cho Nhân Quyền tại Việt Nam Vùng Montréal, và các thân hào nhân sĩ tại Toronto, Montréal, Vancouver, và Ottawa, chỉ trong vòng 1 tuần lễ, tất cả 335 Dân Biểu đã nhận đuợc thư/điện thoại từ các hội đoàn, các cử tri của họ, và CYHRV cùng yêu cầu họ hỗ trợ Dự Luật S-226.

Chiều nay, ngày 2-10-2017, phiên họp về Dự Luật S-226 đã kết thúc lúc 6 giờ:30 với lời tuyên bố của Chủ Tịch Hạ Viện Geoff Reagan, cho biết Dự Luật S-226 đã đuợc đa số phiếu của Hạ Viện chấp thuận. Tỉ số phiếu bầu chính xác sẽ đuợc công bố vào ngày 4 tháng 10, 2017.

Dự luật S-226, do Thượng Nghị Sĩ Raynell Andreychuk bảo trợ, đã được Thượng Viện thông qua ngày 11-4-2017, được Dân Biểu James Bezan trình bầy tại Hạ Viện ngày 13-4- 2017, và được Ủy Ban Thường Trực Hạ Viện về Ngoại Giao và Phát Triển Quốc Tế thông qua ngày 22-6-2017 với một số tu chính. Do đó, Dự Luật sẽ đuợc chuyển trở về Thuợng Viện để thông qua những tu chính này truớc khi đuợc ban hành.

CYHRV xin cảm tạ các hôi đoàn và các thân hào nhân sĩ hằng quan tâm đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam đã cùng làm việc với CYHRV cũng như giúp phổ biến tin tức trong nỗ lực giúp Canada thiết lập một công cụ hữu hiệu đóng góp vào cuộc tranh đấu chung cho nhân quyền và chống tham nhũng trên toàn thế giới.