Matt Mahan

ads header

Breaking News

Nhà văn Trần Nhu, một chiến sĩ đấu tranh văn hóa đã ra đi


Nhà văn Trần Nhu trong buổi ra mắt tác phẩm của ông vào ngày 20/9/2014. 
CÁO PHÓ 
 Chúng tôi vô cùng thương tiếc, báo tin buồn cùng thân bằng quyến thuộc và thân hữu
Ông Nội. Ông Ngoại,, và Cha chúng tôi là: 

 CỤ ÔNG TRẦN VĂN NHU  
 (TỨC NHÀ VĂN TRẦN NHU) 
 Pháp Danh MINH TRÍ

 Sinh ngày 10 tháng 8 năm 1938 tại Việt Nam
 Đã từ trần lúc 9 giờ sáng Ngày 21 Tháng 8 Năm 2017 
 (Nhằm Ngày 30 Tháng 6 nhuận Năm Đinh Dậu) 
 Tại San Jose, California ,Hoa Kỳ.

 HƯỞNG THỌ 80 TUỔI

 Linh cữu được quàn tại Oak Hill Memorial Park, Sunshine Chapel 
 Địa Chỉ : 300 Curtner Avenue, San Jose, CA 95125- PHONE (408) 297-2447.

 CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ 
 Thứ Năm Ngày 31 Tháng 8 Năm 2017
 09.00 AM- 9.30AM: Lễ Nhập Quan và Phát Tang 
 9.30 AM- 11.00AM: Lễ Cầu siêu và Cúng Vong
 11.00 AM- 1.00 PM Thăm Viếng và Điếu Văn Tiễn Biệt
 1.00PM- 2.00PM LỄ DI QUAN - HỎA TÁNG.

 TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO
 Trưởng Nữ: TRẦN ÁI VIỆT và Chồng STEVEN SENSARN
 Thứ Nữ: TRẦN VIỆT MỸ
 Trưởng Nam TRẦN QUỐC HƯNG, Vợ LÊ THỊ THANH COCA và con 
 TRẦN LÊ Jacob
 CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG – XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU

 Ghi Chú;
 1/ Liên lạc tang gia: Trần Ái Việt (415) 632-8438
 2/ Quí vị Nhân Sĩ và Đại Diện các Hội Đoàn có nhã ý đọc điếu văn
xin vui lòng thông báo cho Ông Chu Tấn
 Trưởng Ban Tổ Chức Tang Lễ (408) 280-5373

 Đa Tạ.

------------------------------------------------------

Việt Vùng Vịnh mời quý vị bấm xem
video về buổi RMS của 
ông Trần Nhu.