Matt Mahan

ads header

Breaking News

Sacramento: Lễ giỗ cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy

Thư Mời
Elk Gove, ngày 1-7-2017

Kính gởi:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

Kính thưa quý vị,

Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy sẽ tổ chức lễ giỗ cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy tại:

Stockton Boulevard Partnership,
5625 Stockton Blvd, Sacramento, CA 95824,
vào ngày Chúa Nhựt, 30 tháng 7 năm 2017; từ 12:30 tới 4 giờ

GS Nguyễn Ngọc Huy
Buổi lễ sẽ gồm có 2 phần:

I. Giỗ cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy: (Thời gian khoảng từ 40 phút). Năm nay không có thuyết trình dài dòng. Chỉ tập chú vào việc nói về những kỷ niệm không quên đối với cố Gs Huy [mỗi vị chỉ nói tối đa 5 phút]. Kính mời quý vị tham dự để cùng nghe thân hữu kể lại những kỷ niệm đối với cố Gs Huy. Các bài thuyết trình nếu có xin gởi trước cho Ban Tổ Chức in ra và để ở bàn tiếp tân.

GS Stephen B. Young
II. Ra mắt sách của Giáo Sư Stephen B. Young: (Thời gian kéo dài khoảng 40 phút). Trước năm 1975, Giáo sư Young, Tiến sĩ Luật và Chánh trị, Khoa trưởng Luật, Đại học Hamline, Minnesota; từng là Cố vấn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về vấn đề VN, Cố vấn kinh tế Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại VN, Cố vấn Phủ Thủ tướng VNCH… Đây là cuốn “Lý thuyết và thực hành trong việc kết hợp quyền lực bình định các làng mạc ở VN từ 1967-1972”. Đồng thời “Nhận định về hiện tình VN”. Tác giả nói tiếng Việt lưu loát, giới thiệu sách bằng tiếng Việt; và thảo luận với khách tham dự cũng bằng tiếng Việt. Tất cả đều dùng tiếng Việt.

Ban tổ chức gồm:
Giáo sư Trần Minh Xuân
Cụ Trần Gia Tường
Nhà báo Trần Văn Ngà
Tiến sĩ Nguyễn Khắc Lee     Kiến trúc sư Nguyễn Hồng Hà

Chương Trình

Phần I: Nghi thức Tưởng Niệm 

12 giờ 30: nhạc đấu tranh. [Mời quan khách vào hội trường]
1 giờ 00: Chào cờ: Quốc ca Mỹ Việt.
1 giờ 10: Đại diện Ban Tổ Chức ngỏ lời chào mừng quan khách đến từ xa và địa phương.
1 giờ 15: Niệm hương trước bàn thờ Tổ Quốc, cố GS Huy và các anh hùng dân tộc.
1 giờ 25: Thân hữu nói về những kỷ niệm không quên đối với cố Gs Huy [mỗi vị chỉ nói tối đa 5 phút]. [Thời gian khoảng 40 phút]

Phần II: Ra mắt sách của Giáo sư Stephen B. Young cuốn “Lý thuyết và thực hành trong việc kết hợp quyền lực bình định các làng mạc ở VN từ 1967-1972”. [Thời gian khoảng 70 phút]

2:05 Giới thiệu tác giả
2:10 Tác giả nói về tác phẩm. Đồng thời “NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH VN”.
2:35 Thảo luận
3:15 Đúc kết
3:30 Mời quan khách cùng dùng bữa ăn nhẹ, thưởng thức ca nhạc, và tác giả ký tên lưu niệm
4:00: Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức và tuyên bố bế mạc.

Biệt chú: Ban Tổ Chức kính biếu quý khách tham dự mỗi vị một cuốn Di Cảo của cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy