Matt Mahan

ads header

Breaking News

Chuyện Dự Luật AB 22 tại San Jose

Chuyện Dự Luật AB 22 tại San Jose
Vũ  Linh

Ngày 8, Tháng 5 vừa qua, vào lúc 1:00 trưa, Hạ Viện California đã đưa ra Dự Luật AB 22, một phần của dự luật là hủy bỏ điều khoản không cho thành viên đảng Cộng Sản được quyền làm việc công chức cho cơ sở của chính phủ tại California.   Đây là một dự luật được đưa ra bởi Dân Biểu gốc người Phi,  Rob Bonta, tại TP Oakland.  

Hạ Viện California có tất cả là 80 dân biểu.   Dân Biểu Kansen Chu và Ash Kalra, trong lúc Hạ Viện đang bỏ phiếu phán quyết, thì đứng dậy chống đối và bỏ ra ngoài quốc hội.  Đối với họ đây là cử chỉ chống đối mạnh mẽ nhất vì lúc đó thì số phiếu bỏ thuận đã được 41 phiếu, tức là dự luật AB22 đã được thông qua.

Dự luật AB22 sẽ được đệ trình lên Thượng Viện California.   Tại đây có tất cả là 40 thượng nghị sĩ.  Trong đó là có 27 TNS thuộc Đảng Dân Chủ và 13 TNS thuộc Đảng Cộng Hoà.  Đối với những người chính trị gia trong Đảng Dân Chủ, thì dự luật này là để cải chính lại lỗi lầm cách đây khoảng 60 năm trước vì đã dùng pháp luật đàn áp và bắt vô cớ cũng như chụp mũ nhiều người là cộng sản.  Đồng thời AB22  cải chính lại sự vi phạm quyển hiến pháp của TB California. Nước Mỹ được thành lập trên quyền lý tự do tự chọn,  mọi người được quyền theo đảng phái nào họ muốn miễn là không kêu gọi lật đổ chính quyền tiểu bang và liên bang.

Nếu Dự Luật AB22 được ra trước Thượng Viện để bỏ phiếu thì số phiếu 13 của DCH e rằng không đủ.  Phần lớn tại Hạ Viên và Thượng Viện, các dân cử bầu theo hệ thống đảng phái.  Đảng Dân Chủ lúc nào cũng chống lại Đảng Cộng Hoà và sẽ hợp nhất theo đảng với nhau.

CD người Việt đang lên tiếng mạnh mẽ để chống đối thế nhưng cộng đồng phần lớn tập chung tại những vùng không được đại diện bởi dân cử của Đảng Dân Chủ mà phần lớn là vùng thuộc Đảng Cộng Hoà.   Vì thế, CDNV khó có thể ảnh hưởng được số phiếu của Đảng Dân Chủ.

Bài toán rất đơn giản, chúng ta cần 21 phiếu để  thành công chống lại,  nhưng đây là một chuyện rất khó vì chúng ta không có đủ số phiếu để làm áp lực các TNS ngoài vùng Sacramento, San Jose va Orange County.  Cộng Đồng Việt Nam tại hải ngoại phần lớn theo Đảng Cộng Hoà và bỏ phiếu cho dân cử Đảng CH.

Một cách  có thể giúp chúng ta để Dự Luật AB22 không thành hình là sự vận động ngay lúc còn thai nghén tại Thượng Viện.  Ngoài những việc ký tên thỉnh nguyện, biểu tình, gọi điện thoại lên các TNS đại diện từng vùng,  chúng ta cần phải biết vận động hành lang để Dự Luật AB22 sẽ không được mang ra phán quyết.  

Đây sẽ là sự quyết định của Uỷ Ban Quy Tắc của Thượng Viện (Senate Rules Committee).   Vì hệ thống chính trị của Mỹ là theo đảng phái nên  những người trong Đảng Dân Chủ sẽ có nhiều thế lực và làm áp lực cho chúng ta được.

Hiện giờ,  hai người bạn dân cử của chúng ta tại San Jose, nhất là Dân Biểu Ash Kalra (Dân Chủ) đang vận động hành lang ráo riết với TNS Kevin de Leon (Đảng Dân Chủ),  Chủ Tịch Thượng Viện.  

Chỉ trong vòng vài ngày nữa chúng ta sẽ biết được thêm những chuyện gì sẽ   xẩy ra.  Hy vọng chúng ta sẽ đạt được ước muốn của cộng đồng.

Tác giả  Vũ  Linh