Matt Mahan

ads header

Breaking News

THÔNG BÁO & THƯ MỜI: Khai Trương Trung Tâm SHCĐ


THÔNG BÁO & THƯ MỜI
V/v: Khai Trương Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt-Mỹ
2072 Lucretia Ave., San Jose, CA 95122

Văn phòng Nghị Viên Nguyễn Tâm xin thông báo và kính mời quý đồng hương tham dự ngày khai trương Trung Tâm Sinh Họat Cộng Đồng Việt-Mỹ cùng với hai buổi họp để đón nhận ý kiến đóng góp của cộng đồng về TTSHCĐ vào thời điểm như sau:

Hai buổi họp đón nhận ý kiến cộng đồng:
1. Thứ Bảy ngày 10 tháng 9 năm 2016, lúc 10g sáng đến 12g trưa;
2. Thứ Năm ngày 14 tháng 9, năm 2016, lúc 6g30 chiều đến 8g tối.

Lễ Khai Trương & Tiệc Trà:
Chủ Nhật ngày 16 tháng 10, 2016 lúc 10g sáng đến 12g trưa.

Địa điểm: Tất cả đều được tổ chức tại TTSHCĐ
2072 Lucretia Ave., San Jose, CA 95122.


Kính mời quý đồng hương tham dự đông đảo, nhất là dịp Khai Trương vào ngày 16 tháng 10, 2016 là một biến cố lịch sử đánh dấu sự lớn mạnh và thành quả tốt đẹp của cộng đồng chúng ta.

Trân trọng kính mời,


Nguyễn Tâm, Nghị Viên Quận 7 San Jose

-Cần thêm chi tiết xin gọi: 408-590-5295 (Long) hay: 408-688-4500 (Thịnh)