Matt Mahan

ads header

Breaking News

Cập nhật 10/6/16: Kết quả bầu cử Bắc Cali quan tâm

Last updated:6/10/2016 8:50:55 AM PDT
Sáng ngày 10 tháng 6, 2016
Diệp Thế Lẫn hơn Nguyễn Mạnh 12 phiếu 
Last updated:6/10/2016 8:50:55 AM PDT
(86% số phiếu được mở) 
LAN DIEP 7,999 50.04%
MANH NGUYEN 7,987 49.96%

 -------------------------------------------------------------------

Kết quả bầu cử một số chức vụ đồng hương quan tâm
Last updated:6/9/2016 4:13:36 PM PDT

CHỨC VỤ THƯỢNG NGHỊ SĨ LB: (2 người đầu bảng vào tranh chung kết)
KAMALA D. HARRIS (DEM) 140,316 47.55%
LORETTA L. SANCHEZ (DEM) 50,089

CHỨC VỤ DÂN BIỂU LIÊN BANG Q17: (2 người đầu bảng vào tranh chung kết)
RO KHANNA (DEM) 30,620
MIKE HONDA (DEM) 30,312

CHỨC VỤ DÂN BIỂU TIỂU BANG Q27 (2 người đầu bảng vào tranh chung kết)
MADISON NGUYEN (DEM) 23,034
ASH KALRA (DEM) 12,941

CHỨC VỤ NGHỊ VIÊN Q4 (Nguyễn Mạnh hơn 17 phiếu)
MANH NGUYEN 7,193
LAN DIEP 7,176

CHỨC VỤ NGHỊ VIÊN Q8 (2 người đầu bảng vào tranh chung kết)
JIMMY NGUYEN 4,192
SYLVIA ARENAS 4,096

CHỨC VỤ DÂN BIỂU TIỂU BANG Q27

TRANH CHỨC VỤ DÂN BIỂU LIÊN BANG Q17

TRANH CHỨC VỤ NGHỊ VIÊN Q4

TRANH CHỨC VỤ NGHỊ VIÊN Q8

TRANH CHỨC VỤ THƯỢNG NGHỊ SĨ LB