ads

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Có 89% số phiếu bầu đã được kiểm và công bố lúc 4PM ngày 10/6/2016 
Kết quả bầu cử một số chức vụ đồng hương quan tâm
Last updated:6/10/2016 3:49:50 PM PDT

CHỨC VỤ THƯỢNG NGHỊ SĨ LB:
(2 người đầu bảng vào tranh chung kết)
-KAMALA D. HARRIS (DEM) 156,310 47.48%
-LORETTA L. SANCHEZ (DEM) 55,843 16.96%

CHỨC VỤ DÂN BIỂU LIÊN BANG Q17:
(2 người đầu bảng vào tranh chung kết)
-RO KHANNA (DEM) 34,734 38.85%
-MIKE HONDA (DEM) 34,017 38.05%

CHỨC VỤ DÂN BIỂU TIỂU BANG Q27 (2 người đầu bảng vào tranh chung kết)
-MADISON NGUYEN (DEM) 24,903 34.81%
-ASH KALRA (DEM) 14,292 19.98%

CHỨC VỤ NGHỊ VIÊN Q4 
(Lan Diep hơn Manh Nguyen 18 phiếu)
-LAN DIEP 8,181 50.06%
-MANH NGUYEN 8,163 49.94%

CHỨC VỤ NGHỊ VIÊN Q8 (2 người đầu bảng vào tranh chung kết)
-JIMMY NGUYEN 4,478 23.09%
-SYLVIA ARENAS 4,450 22.95%

CHỨC VỤ DÂN BIỂU LIÊN BANG DH17

CHỨC VỤ DÂN BIỂU TIỂU BANG DH27 

CHỨC VỤ NGHỊ VIÊN Q4 

CHỨC VỤ NGHỊ VIÊN Q8

CHỨC VỤ THƯỢNG NGHỊ SĨ LB

Other Articles

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Top