Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thư Mời: Cập nhật dự án thiết lập Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNV

Từ trái: Nghị viên Nguyễn Mạnh và Nghị viên Nguyễn Tâm (Photo by Mỹ Lợi)
Thư Mời Họp Cộng Đồng 
Về Việc Cập Nhật Kế Hoạch Tổng Thể 
Cho Công Viên Kelley Park.

Thư Mời

Văn phòng nghị viên Mạnh Nguyễn và Tâm Nguyễn xin thân mời quý đồng hương và quý cơ quan báo chí, truyền hình truyền thanh Việt ngữ tham dự buổi họp cộng đồng liên quan đến dự án thiết lập Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt nằm trong khu công viên Kelley Park.

Phiên họp dự trù diễn ra vào lúc 6 giờ 30 chiều thứ Năm ngày 25 tháng 2 năm 2016 tại phòng hội Okayama  thuộc trung tâm Leininger Center – số 1300 Senter Road-trong khu sở thú Sleepy Hollow Zoo gần vườn Nhật.


Đây là khu công viên bao gồm cả Vườn Di Sản và Văn Hoá Việt cũng như Bảo Tàng Viện Thuyền Nhân và là nơi thiết lập Trung Tâm Sinh Hoạt Động Đồng Người Việt trong tương lai.

Sự hiện diện của quý vị cùng với những đóng góp ý kiến quan trọng sẽ bảo vệ quyền lợi của chính cộng đồng người Việt ở San Jose.


Văn phòng nghị viên Mạnh Nguyễn và Tâm Nguyễn trân trọng kính mời.


My Nguyen
Office of Councilmember Manh Nguyen
Tel (408) 535 4904
my.d.nguyen@sanjoseca.gov
www.sanjoseca.gov/district4

---------------------------------------------

January 31, 2016
Kelley Park Master Plan Update - Community Meeting #2 and Online Survey

Dear Resident and/or Kelley Park Interested Party:

The City of San José is updating the Kelley Park Master Plan with the goal of creating a unifying wayfinding and circulation plan to tie all the components of Kelley Park together and developing a vision for repurposing underutilized areas including Old Kelley House and orchard areas.

The second community workshop will be February 25, 2016 from 6:30 pm to 8:00 pm in the Okayama Room at the Leininger Center at Kelley Park, 1300 Senter Road, San José CA 95112. If you can’t attend either workshop, information on the project will be posted to the City’s website along with an online survey so that you can provide feedback on the vision and future of Kelley Park.

www.sanjoseca.gov/Facilities/Facility/Details/Kelley-Park-175 
https://www.surveymonkey.com/r/XR2BDRP

To arrange an accommodation under the Americans with Disabilities Act, please call Yu-Wen Huang (408) 793-5595 or the TTY number (408) 294-9337 at least 48 hours before the event.

_________________

Buổi Họp Cộng Đồng thứ 2 về việc Cập nhật Kế hoạch Tổng Thể cho Công Viên Kelley và Thăm Dò trực tuyến

Thân gửi Cư Dân và Quý khách của Công Viên Kelly:

Thành phố San José đang cập nhật Kế Hoạch Tổng Thể cho Công Viên Kelley với mục tiêu hợp nhất hóa một hệ thống chỉ đường có ưu tiên cho khách bộ hành để đánh dấu và ràng buộc mọi thành phần của Kelley Park vào với nhau, và phát triển một viễn tượng nhằm sử dụng lại các khu vực đang ít được chiếu cố, kể cả Old Kelley House và khu vườn cây ăn trái.

Buổi hội thảo cộng đồng thứ hai nhằm ngày 25 tháng 2 năm 2016 từ 6g30 đến 8g tối tại Okayama Room của Trung tâm

Leininger trong Công viên Kelley, 1300 Senter Road, San José CA 95112. Nếu quý vị không thể tham dự buổi hội thảo này, thông tin về dự án sẽ được đưa lên trang web của thành phố cùng với một cuộc khảo sát trực tuyến để quý vị có thể chia xẻ ý kiến về viễn tượng và tương lai của Kelley Park.

www.sanjoseca.gov/Facilities/Facility/Details/Kelley-Park-175 
https://www.surveymonkey.com/r/XR2BDRP

Nếu quý vị cần tiện nghi nào dưới luật lệ Americans with Disabilities Act, xin vui lòng gọi cô Yu-Wen Huang (408) 793-5595 hoặc số TTY (408) 294-9337 ít nhất 48 tiếng trước phiên họp này.