Matt Mahan

ads header

Breaking News

Những nước nào có vũ khí hạt nhân?

1. Bắc Triều Tiên
1 Bắc Triều Tiên tuyên bố đã thử nghiệm thành công một quả bom hydro, và gọi việc thử bom này là một hành động tự vệ để bảo vệ chủ quyền đất nước. Sự việc này diễn ra một tháng sau khi lãnh tụ Kim Jong Un tuyên bố nước ông chế tạo được bom H. Bắc Triều Tiên đã ba lần thử nghiệm hạt nhân vào các năm 2006, 2009 và 2013.

2. Hoa Kỳ 
 2 Hoa Kỳ có một kho hạt nhân ước tính vào khoảng 7.200 đầu đạn hạt nhân, trong đó khoảng 1.900 đầu đạn đã được lắp đặt và sẵn sàng khai hỏa.

3. Nga
 3 Nga sở hữu khoảng 7.500 đầu đạn hạt nhân, trong đó 1.750 đầu đạn được gắn trên đầu tên lửa hoặc được triển khai tới các căn cứ quân sự.

 4.  Pháp
4  Pháp đã cắt giảm kho vũ khí hạt nhân chỉ còn khoảng 300 đầu đạn hạt nhân.

5.  Anh 
 5 Kho dự trữ hạt nhân của Anh bao gồm khoảng 200 đầu đạn hạt nhân chiến lược và 'tiểu chiến lược' được triển khai trên các tầu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Vanguard.


6. Trung Quốc
6 Trung Quốc có khoảng 250 vũ khí hạt nhân chiến lược và vũ khí hạt nhân chiến thuật, và các vật liệu phân hạch đủ để chế tạo một kho vũ khí lớn hơn nhiều.
 
7. Ấn Độ
7 Ấn Độ chính thức tuyên bố là một quốc gia hạt nhân. New Delhi có thể đã sản xuất đủ plutonium cho ít nhất 100 đầu đạn.

8. Pakistan
8 Pakistan được cho là sở hữu kho vũ khí hạt nhân với hơn 100 đầu đạn hạt nhân.

 9. Israel 
9 Israel sở hữu một kho vũ khí hạt nhân khá lớn tuy vẫn duy trì chính sách mơ hồ về hạt nhân. Dựa trên công suất chế plutonium của lò phản ứng Dimona, Israel có thể sở hữu khoảng 100-200 vũ khí hạt nhân.