Matt Mahan

ads header

Breaking News

Nguyễn Thành Trí: Cuộc tình Mao-Hồ không tan vỡ


RED CHINA AND RED VIETNAM’S UNBROKEN LOVE AFFAIR
CUỘC TÌNH MAO-HỒ KHÔNG TAN VỠ 
Nguyễn Thành Trí

Khi còn sống Đảng Trưởng Tàu Cộng Mao đã từng cột chặt Đảng và Nhà Nước Việt Cộng từ thời kỳ Đảng Trưởng Hồ chưa vào nằm trong lăng mộ Ba Đình.

Cho tới bây giờ “Cuộc Tình Mao-Hồ/Mao-Ho’s Love Affair” vẫn còn là một chuyện “Nội Bộ Gia Đình của Nhân Dân Việt Nam”, không phải của ai khác hơn người Việt, cho nên chắc chắn nó phải cần được toàn dân Việt Nam giải quyết thoả đáng.

Bây giờ ở hàng xóm bên ngoài có người cho rằng Đảng Trưởng Xi hiện tại muốn cột chặt Đảng và Nhà Nước Việt Cộng với Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng; nói như thế là có vẻ nói dư thừa, bởi vì ngay từ những ngày tháng năm 1930 khởi đầu lập ra hai đảng cộng sản Tàu-Việt ở hai nơi, nhưng tuy hai đảng mà thực ra là một. Giống như “Cuộc Tình Mao-Hồ/Mao-Ho’s Love Affair” đôi khi cũng phải che giấu láng giềng xung quanh về việc dang díu của một đảng cộng sản đàn em thông đồng làm tay sai cho một đảng cộng sản đàn anh.

Quả thật, cái hậu quả và hệ luỵ khốn nạn của việc lén lút, giấu giếm cả hai Nhân Dân Trung Hoa và Nhân Dân Việt Nam về cái “Cuộc Tình Mao-Hồ/Mao-Ho’s Love Affair” vẫn còn gây ra những tác động tai hại cho đất nước và con người Việt Nam, cũng như cái “Cuộc Tình Mao-Hồ/Mao-Ho’s Love Affair” vẫn còn có thể gây ảnh hưởng làm tổn hại tới các nước láng giềng trong khu vực Biển Đông Nam Á. Cho tới ngày nay “Cuộc Tình Mao-Hồ” vẫn chưa tan vỡ; vì thế mà nó đã đang gây ra nhiều thảm trạng cho vô số gia đình người Việt trong nước.

Trên thực tế của nước Việt Nam đúng ra là “Cuộc Tình Mao-Hồ/Mao-Ho’s Love Affair” đã phải chấm dứt khi Hiệp Định Hoà Bình Paris 1973 đã ký kết có hiệu lực để chấm dứt chiến tranh trên toàn cõi Việt-Miên-Lào, và nhất là người dân Việt Nam cả hai miền Nam-Bắc có thể Có Tiếng Nói Trung Thực để thực hiện thực sự Quyền Dân Tộc Tự Quyết, thực sự Quyền Tự Do Chọn Lựa giữa Cộng Sản Độc Tài và Tự Do Dân Chủ.

Tiếc thay!! Trong thời gian 1973-1975 sau khi hai đảng Cộng Sản Miên-Lào đã thành công cưỡng chiếm chính quyền Miên-Lào, thì cả hai Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng-Việt Cộng đã thông đồng, phối hợp vi phạm hiệp định hoà bình; một cách cụ thể là vào ngày 19/1/1974 HQ Tàu Cộng đã tấn công cưỡng đoạt Quần Đảo Hoàng Sa/Paracel Islands của nước VNCH, đồng thời ở các mặt trận trên đất liền Bộ Đội Tàu Cộng đã yểm trợ cho Bộ Đội Việt Cộng sẵn sàng tấn công các đơn vị VNCH. Cho tới cuối năm 1975 các đơn vị bộ đội và cố vấn chuyên gia quân sự Tàu Cộng mới thực sự rút về Hoa Lục.

Rất rõ ràng là trong trường hợp Hiệp Định Hoà Bình Paris 1973 được các bên thành tâm, thiện ý, nghiêm chỉnh thi hành để Nhân Dân Việt Nam ở cả hai miền Nam-Bắc thực sự có quyền tự do chọn lựa chính thể giữa Độc Tài Cộng Sản và Tự Do Dân Chủ, thì cái “Cuộc Tình Mao-Hồ/Mao-Ho’s Love Affair” đã phải chấm dứt. Ngược lại, cái “Cuộc Tình Mao-Hồ/Mao-Hồ’s Love Affair” oan gia nghiệp chướng nặng nề tai hại này vẫn còn cột chặt không rời ngoài ý muốn của Nhân Dân Việt Nam!!

Trên thực tế Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã hoàn toàn khống chế Đảng và Nhà Nước Việt Cộng. Hoa Lục đúng là một đế quốc thực dân mới, một thứ Mẫu Quốc thời đại thế kỷ 21 đã xấc láo, trâng tráo, ngang ngược nhưng chính xác một cách trớ trêu khi gọi Đảng và Nhà Nước Việt Cộng là một “Bọn Con Hoang”. Phải nói cho đúng là Đảng và Nhà Nước Việt Cộng bị cái Mẫu Quốc Tàu Cộng của bọn chúng gọi là một Bọn Con Hoang, bởi vì Đảng và Nhà Nuớc Việt Cộng đúng là một bọn tay sai ngoại bang, buôn dân bán nước, và làm chư hầu cho mẫu quốc thực dân mới Tàu Cộng.

Một cách chắc chắn rõ ràng là bọn Tàu Cộng không thể nào và không được phép gọi Nước Việt Nam và Nhân Dân Việt Nam là Con Hoang.

Trở lại sự kiện Đảng Trưởng Tàu Cộng Xi ngay sau khi bước xuống phi trường Nội Bài vào buổi trưa ngày 5/11/2015, Xi đã có ngay lời phát biểu trước tiên, có vẻ sốt ruột không chờ tới buổi lễ đón tiếp chính thức ở Phủ Chủ Tịch Việt Cộng. Lời phát biểu này có ý nghĩa rõ ràng đáng chú ý là “xiết chặt dây thòng lọng chính trị trên cổ của Đảng và Nhà Nước Việt Cộng”.

Rất rõ ràng là Mẫu Quốc thực dân mới Tàu Cộng không muốn nới tay với bọn thái thú Việt Cộng Con Hoang, vì e ngại bọn chúng sẽ lén bỏ đi theo những người láng giềng Nhật, Mỹ.

Hơn nữa, cái “Cuộc Tình Mao-Hồ/Mao-Ho’s Love Affair” đúng là chuyện trong gia đình của Nhân Dân Việt Nam, đúng như vào ngày 29/4/1975 ông Vũ Văn Mẫu Thủ Tướng VNCH đã gay gắt yêu cầu tất cả người Mỹ phải rời khỏi Sài Gòn Miền Nam VN trong thời hạn 24 giờ để người Việt Nam tự giải quyết chuyện nội bộ gia đình với nhau.

Cho tới bây giờ “Cuộc Tình Mao-Hồ/Mao-Ho’s Love Affair” vẫn còn là một chuyện “Nội Bộ Gia Đình của Nhân Dân Việt Nam”, không phải của ai khác hơn người Việt, cho nên chắc chắn nó phải cần được toàn dân Việt Nam giải quyết thoả đáng./.

Nguyễn Thành Trí Sài Gòn, 6/11/2015