Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thông Cáo Báo Chí từ V/P Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyen


Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyen giới thiệu tu chính hiến pháp không tăng học phí đại học University of California trong 5 năm và giới hạn số sinh viên ngoài tiểu bang tối đa là 10%

(Santa Ana) Trong nỗ lực nhằm bảo đảm việc học cho tất cả sinh viên California, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyen vừa đưa ra một tu chính hiến pháp, ngăn cấm hệ thống đại học University of California (UC) tăng học phí sinh viên trong 5 năm và giới hạn tỉ lệ sinh viên ngoài tiểu bang tối đa là 10% trong tất cả các trường thuộc hệ thống này. Dự luật này có bốn đồng tác giả là các Thượng Nghị Sĩ Patricia Bates, Jean Fuller, Jeff Stone và Andy Vidak.

"Chúng ta cần phải bảo đảm là cánh cửa đại học của California luôn rộng mở cho con em chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta không nên tăng học phí, và phải để dành 90% số ghế tại trường đại học cho sinh viên California," Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyen nói.

Lý do tu chính hiến pháp này được đưa ra là vì bà Janet Napolitano, Chủ Tịch hệ thống UC, đe dọa giới hạn số sinh viên vào các trường đại học, nếu không nhận được thêm ngân sách của tiểu bang. Thất vọng với tuyên bố của bà Napolitano, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyen đã vận động mạnh mẽ và thảo ra một tu chính hiến pháp, để bảo đảm tất cả sinh viên California đều có cơ hội vào học trong hệ thống UC.

"Là một người bảo vệ người thọ thuế, những người mà tiền thuế của họ được cung cấp cho hệ thống UC, tôi hy vọng các đồng viện của tôi ở Quốc Hội Tiểu Bang ủng hộ tu chính hiến pháp này, vì quyền lợi của tất cả cư dân California," Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyen nói. "Giáo dục đối với con em chúng ta là quan trọng nhất, vì thế, chúng ta sẽ không để học phí tăng lên trong khi để nhiều sinh viên ngoài tiểu bang vào học trong các trường đại học, và vô tình đẩy cư dân California ra ngoài."

Nếu được thông qua, tu chính hiến pháp này sẽ có hiệu lực ngay từ niên khóa 2017-2018, đối với tất cả 10 trường đại học của hệ thống UC tại Berkeley, Davis, Irvine, Los Angeles, Merced, Riverside, San Diego, San Francisco, Santa Barbara, và Santa Cruz.