Matt Mahan

ads header

Breaking News

Quân đội phải trung thành với tổ quốc và nhân dânĐể trả lời cho câu hỏi quân đội Trung Cộng dưới quyền lãnh đạo của nhà nước hay chinh phủ.Tập Cận Bình đã nói rằng điều khiển quân đội thuộc quyền của đảng. Câu trả lời ấy cũng phản ảnh những gì đang diễn ra ở Việt Nam. Kính mời quí thính giả nghe quan điểm của LLCQ qua đề tài: "Quân đội phải trung thành với tổ quốc và nhân dân" qua sự trình bày của Hải Nguyên.

Thưa quí thính giả,

Trong một thể chế chính trị độc tài độc đảng thì mọi quyền hành dĩ nhiên phải nằm trong tay đảng, đó là một nguyên tắc bất khả tương nghị; nhưng khi có xu hướng dân chủ chen vào, thìnhững thắc mắc về phân quyền nảy sinh.Vìvậy để nhắc lại nguyên tắc ấy, đồng thời chấm dứt những cuộc tranh luận quanh câu hỏi "quân đội Trung Cộng dưới quyền lãnh đạo của nhà nước hay của đảng?", trong hội nghị công tác chính trị toàn quân vào các ngày 30- 31 tháng 10 vừa quatại tỉnh Phúc Kiến, Tập Cận Bình đã khẳng định "đảng chỉ thị súng" nói rõ hơn "điều khiển quân đội thuộc quyền của đảng". Ông nói rõ thêm "bất cứ ai kêu gọi quân đội phải trung thành với đất ước thay vì trung thành với đảng, đều là những kẻ có tâm địa xấu.....". Nói cách khác quân đội phải tuyệt đối trung thành với đảng, và phải tuyệt đối tuân hành những mệnh lệnh do đảng đưa xuống. Vai trò lãnh đạo quân đội tối cao là quân ủy trung ương, còn tổng tham mưu trưởng hay bộ trưởng quốc phòng cũng như hang tướng lãnh chỉ là cấp thừa hành, chịu sự giám sát của chính ủy thay mặt đảng bên cạnh để kiểm soát.

Ở nước ta từ ngày Việt Minh cướp chính quyền tháng 8 năm 1945 đến nay, Hồ Chí Minh đã thiết lập thể chế độc tài toàn trị do đảng cộng sản, một chi nhánh của cộng sản quốc tế lãnh đạo, nên việc tổ chức chính phủ, điều hành quân đội đều rập khuôn theo Trung Cộng. Quân đội hay những lực lượng vũ trang chỉ là những công cụ đảng dung vào những mục tiêu có lợi cho đảng, họ được gắn thêm hai chữ "nhân dân" hay "giải phóng nhân dân" là nhằm để tuyên truyền đánh lừa quần chúng mà thôi.

Để kiểm soát được quân đội, mặc dù các cấp chỉ huy đơn vị lớn hay nhỏ đều đã là đảng viên đảng CS rồi, nhưng đảng còn đặt vào hệ thống quân giai một mạng lưới là các chính ủy, nôm na là những chính trị viên đơn vị bám sát cấp chỉ huy để theo dõi từng lời nói, cử chỉ hành động, và tuyên truyền hướng dẫn đơn vị theo đúng những gì đảng muốn. Do đó đảng trực tiếp lãnh đạo chỉ huy quân đội về mọi mặt như chúng ta thấy hiện nay.

Trong năm 2013 khi CSVN bày trò góp ý sửa đổi hiến pháp, thì nhiều sĩ quan quân đội CSVN cũng nhận ra những điều không ổn khi quân đội phải trung thành với đảng thay vì phải trung thành với tổ quốc, với nhân dân, nên đã có nhiều cuộc hội thảo được tổ chức nhằm giải thích đường lối của đảng, đúng hơn là để kiểm soát phòng ngừa những sĩ quan có tư tưởng tiến bộ nhìn ra sự lường gạt của đảng mà tạo bất ổn cho chế độ. Một mặt kiểm soát, mặt khác đãi ngộ để ràng buộc quyền lơi vật chất khiến nhiều sĩ quan dầu biết rằng trung thành với đảng là sai nhưng không dám có ý kiến khác.

Điều 65 trong bản hiến pháp của CSVN năm 2013 viết rằng: "Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc, Nhân Dân, với Đảng và Nhà Nước, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, an ninh quốc gia, và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Nhân dân, Đảng, nhà nước và chế độxã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế."

Ở đây CSVN đã đánh đồng tổ quốc, nhân dân với đảng và nhà nước là một. Trên thực tế đảng CS chỉ có hơn 3 triệu đảng viên,tương đương 4%dân số, cũng như 70 triệu đảng vien Trung Cộng, tương đương 5% dân số, không thể lẫn lộn với tổ quốc và nhân dân được, chỉ có thể nói rằng một thành phần nhỏ nhân dân là đảng viên CS mả thôi. Nhưng thành phần này lại đặt quyền lợi của đảng trên quyền lợi của tổ quốc và nhân dân, như Nguyễn Phú Trọng đã đặt cương lĩnh của đảng trên Hiến Pháp của quốc gia, đó là một nghịch lý không thể chấp nhận được.

Trở lại với nhiệm vụ của quân đội trong một quốc gia mà phải tuyệt đối trung thành và chịu sự sai khiến của một đảng chính trị như tại Trung Cộng, Việt Nam, Bắc Hàn, Cubahiện nay, quả thật đó là trạng thái chậm tiến lỗi thời lạc hậu còn tồn tại trên thế giới này. Cho dù trong quá khứ quân đội ấy có những chiến công vẻ vang, nhưng những chiến công ấy là do sự hy sinh xương máu của toàn dân, không thể coi đó là công lao của đảng được. Nhất là đảng CSVN hiện nay đã phơi bày sự bội phản đối với tổ quốc và nhân dân Việt Nam một cách lỗ liễu, khi công khai thần phục Trung Cộng bằng việc bán đất, nhượng biển, bán rẻ tài nguyên quốc gia để duy trì vị trí lãnh đạo độc tôn như hiện nay.

Bánh xe lịch sử của nhân loại không quay lui, trào lưu dân chủ đang tiến tới như giông tố, như sóng thần, các chế độ độc tài, độc đảng đang lần lượt tan vỡ như bọt biển, xã hội nhân loại đang chuyển động và tiến lên nhanh chóng, ý thức trách nhiệm về quyền làm chủ của người dân đối với quốc gia dân tộc đang định hình để tiến đến nền dân chủ pháp trị và đa nguyên. Việt Nam chắc chắn cũng không là ngoại lệ.

Trên con đường tiến đến dân chủ chắc chắn vai trò bảo đảm an ninh lãnh thổ, ổn định xã hội phải do quân đội đảm nhiệm, nhưng nếu quân đội ấy bị giằng xé giữa đảng phái và nhân dân, thì quân đội ấy không thể hoàn thành được nhiệm vụ lịch sử mà nhân dân tín nhiệm. Trên hết quân đội phải trung thành với tổ quốc và nhân dân chứ không thể chịu sự chi phối của đảng CS như hiện nay được.Chúng tôi hy vọng rằng quân đội của Việt Nam với truyền thống hào hùng của tổ tiên anh dũng, cũng sẽ không để cho người dân phải chờ đợi và thất vọng nữa!

Cám ơn quí thính giả đã lắng nghe quan điểm của chúng tôi.

Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi ngày thứ Sáu, 07.11.2014
LLDTCNTQ