Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thông Báo: Trang báo online http:vietvungvinh.com bị Việt cộng đánh phá

Thư online của ViệtVùngVịnh kính gởi quý độc giả.

Thưa quý vị độc giả VVV,
Trang báo http://vietvungvinh.com lại bị Việt cộng phá hoại.
Ngày 3 tháng 12, 2014 chúng tôi đã thông báo đến quý vị trang báo online http://vietvungvinh.com (V.V.V) bị Việt Cộng đánh phá DDoS (Dịch vụ từ Chối). Ba hôm sau chúng tôi thành công phục hoạt V.V.V nhưng chúng tôi chưa dám ra Thông Báo vì tin rằng VC sẽ không ngừng tiếp tục phá hoại. Quả thật, lúc 6 giờ chiều ngày 12 tháng 12, Việt cộng lại đánh xập trang V.V.V và bây giờ chúng tôi lại phải tiếp tục chống đỡ, tìm cách phục hoạt với phương tiện eo hẹp. 
Chúng tôi tạm thời chuyển qua trang này là  http://vietvungvinh.blogspot.com/
Mong quý độc giả thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ, viếng thăm http://vietvungvinh.com hoặc http://vietvungvinh.blogspot.com/
Trong thời gian này, chúng tôi vẫn thực hiện các phóng sự và đưa lên trang Youtube, mời quý vị bấm vào link ở dưới sẽ vào trang video của V.V.V thể hiện tất cả những video phóng sự Mỹ Lợi thực hiện từ năm 2006 đến nay, với link như sau:


Chân thành cám ơn,
Mỹ Lợi