Matt Mahan

ads header

Breaking News

Tổ Chức Thiện Nguyện Người Việt (VIVO) phát quà Giáng Sinh 2018


TỔ CHỨC THIỆN NGUYỆN NGƯỜI VIỆT (VIVO) PHÁT QUÀ GIÁNG SINH 2018
Như truyền thống hàng năm, năm nay 2018, VIVO tổ chức một buổi phát quà Giáng Sinh cho các em từ 0 đến 14 tuổi. Chương trình phát quà Giáng Sinh được bắt đầu từ 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 15/12/2018 tại 2264 Quimby Rd., San Jose, California. Mời quý vị và các bạn bấm link xem YouTube's video: https://youtu.be/96OE_CJtnDY

VIDEO:
PICTURES: