Matt Mahan

ads header

Breaking News

CẬP NHẬT: Kết quả kiểm phiếu lúc 9g sáng Thứ Năm ngày 15-11-2018


CẬP NHẬT: Kết quả kiểm phiếu lúc 9g sáng Thứ Năm ngày 15-11-2018

Mỹ Lợi tiếp tục cập nhật về kết quả kiểm phiếu lúc 9g sáng Thứ Năm ngày 15-11-2018

- Rich Trần vẫn giữ đầu bảng và dẫn trước Jose Esteves là 3853 (tăng thêm khoảng cách so với sáng hôm qua là 66 phiếu). Rich trần xem như thắng cử chức vụ Thị trưởng thành phố Milpitas.

- Vân Lan Trương vẫn xếp thứ 5 bảng. Không còn cơ hội vì chỉ chọn hạng nhất và hạng nhì bảng.

- Maya dẫn trước Tâm Nguyễn 1375 (giảm khoảng cách so với sáng hôm qua là 2 phiếu). Maya xem như thắng cử chức vụ Nghị viên khu vực 7 San Jose. Sau gần 14 năm người Việt giữ ghế nghị viên khu vực 7 là nơi có đông nhất người Việt sinh sống, nay mất về tay người Mễ.

- Scott Phạm hạng nhì bảng, bị hạng nhất bảng dẫn trước 785 (tăng thêm khoảng cách so với sáng hôm qua là 15 phiếu). Xem như Scott Phạm thất cử.

- Hương Nguyễn nhì bảng, bị hạng nhất bản dẫn trước 862 phiếu (giảm khoảng cách so với sáng hôm qua là 29 phiếu). Xem như Hương Nguyễn thất cử trong lần tái tranh cử kỳ này.

- Vân Lê tái tranh cử vẫn giữ hạng 2 (hơn người hạng 3 là 1060 phiếu) trong cuộc đua chọn 3 người. Vân Lê xem như đắc cử.

- Khánh Trần vẫn hạng 5, ở bảng chọn 3 người. Khánh Trần thua người hạng 4 là 97 phiếu (giảm khoảng cách so với sáng hôm qua là 97 phiếu. Khánh Trần xem như thất cử trong lần tái tranh cử kỳ này. Ngoài ra cùng bảng này còn có Bruce Huynh xếp hạng 8 cuối bảng.

- Long Nguyễn vẫn đứng hạng 4 trong bảng chọn 3 người. Long Nguyễn thua người hạng 3 là 1457 phiếu (giảm khoảng cách so với sáng hôm qua là 20 phiếu. Xem như Long Nguyễn thất bại trong lần đầu tiên ra tranh cử học khu.