Matt Mahan

ads header

Breaking News

TĐ GHPGVNTN: Thư phản đối cưỡng chế Chùa Liên Trì

Thư phản đối cưỡng chế Chùa Liên Trì của Tăng Đoàn GHPGVNTN 
http://www.ghpgvntn.net/ 

Bà con nghèo nhận quà từ thiện tại Chùa Liên Trì
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long,
Phường 7, Q. Bình Thạnh,
TP Sài Gòn
Phật lịch 2560
Số: 09/HĐĐH/TPĐ/VT

THƯ PHẢN ĐỐI
(V/v Cưỡng Chế Chùa Liên Trì)

Kính gửi:
– Ông Trần Đại Quang – Chủ Tịch Nước CHXHCNVN
– Ông Nguyễn Xuân Phúc – Thủ Tướng Chính Phủ Nước CHXHCNVN
– Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ Tịch Quốc Hội Nước CHXHCNVN
– Ông Nguyễn Thành Phong – Chủ Tịch UBND Thành Phố Hồ Chí Minh
– Ông Nguyễn Hoài Nam – Chủ Tịch Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh

Căn cứ:
– Quyết định số 2977/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất Chùa Liên Trì, thuộc Phường An Khánh, Quận 2, do ông Chủ tịch UBND Quận 2- Nguyễn Hoài Nam ký, ngày 01 tháng 9 năm 2016.
– Các báo cáo của Hòa Thượng Thích Không Tánh, chư Tăng và Phật tử chùa Liên Trì.

TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN
Cực lực lên án và phản đối:

– Phản đối quyết định cưỡng chế Chùa Liên Trì của chính quyền Quận 2, Thành phố Sài gòn.
– Phản đối việc ngăn chặn chư Tăng và Phật tử vào Chùa Liên Trì lễ Phật.

Việc làm này có phải là chủ trương, đường lối, chích sách của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hay không!? Có đúng với chính sách tự do tôn giáo tín ngưỡng của nước CHXHCNVN hay không!?

– Yêu cầu nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam can thiệp và giải quyết, để chùa Liên Trì được giữ nguyên vị trí và sinh hoạt bình thường.

– Kính mong quý cơ quan đoàn thể nhân quyền quốc tế hỗ trợ can thiệp cho Chùa Liên Trì được giữ nguyên vị trí hành đạo.

– Kính mong quý cơ sở và tổ chức tôn giáo trong và ngoài nước đồng loạt lên tiếng can thiệp cho Chùa Liên Trì khỏi bị cưỡng chế san bằng.

Saigon, ngày 07 tháng 9 năm 2016.
T.M Hội Đồng Điều Hành
Tăng Đoàn GHPGVNTN
Viện Trưởng
(đã ấn, ký)
Tỳ Kheo Thích Viên Định


Nơi nhận:
-Như trên.
-Các cơ quan nhân quyền quốc tế “kính xin hỗ trợ”.
-Các cơ sở và tổ chức tôn giáo trong và ngoài nước“kính xin hỗ trợ”.
Xem nguyên bản: