Matt Mahan

ads header

Breaking News

Mời tham dự: Biểu quyết về TT Phục Vụ Người Mỹ Gốc Việt

Mời đồng hương tham dự thật đông đảo lúc 9 gìờ sáng thứ Ba ngày 23 Tháng 2 năm 2016, lúc 9 giờ sáng để chứng tỏ sự quan tâm của mình về những quyền lợi của cộng đồng Việt.  (VVV hình và chú thích)
THÔNG TIN BÁO CHÍ

Ngày 19 Tháng 2 Năm 2016

Liên Lạc: 
Janice Rombeck, Văn Phòng Giám Sát Viên Dave Cortese,
408-299-5030, Janice.Rombeck@bos.sccgov.org 

Alexander Lin, Văn Phòng Giám Sát Viên Cindy Chavez,
408-299-5020, Alexander.Lin@bos.sccgov.org

Hội Đồng Giám Sát Quận Hạt Santa Clara sẽ bỏ phiếu biểu quyết về tương lai của Trung Tâm Phục Vụ Người Mỹ Gốc Việt 

QUẬN HẠT SANTA CLARA, CA—Vào ngày Thứ Ba, 23 Tháng 2, Hội Đồng Giám Sát sẽ nghe bản tường trình từ Cơ Quan Chấp Hành Quận Hạt với lời đề nghị xây cất Trung Tâm Phục Vụ Người Mỹ Gốc Việt trên đất của quận hạt tọa lạc tại đường Senter gần đường Tully.

Lời đề nghị sẽ được trình bày trong phần thảo luận của Chương Trình Nghị Sự Tiết Mục số 12 vào lúc 9 giờ sáng. Hội Đồng Giám Sát sẽ có cơ hội nghe những lời điều trần từ phía công chúng trong thời gian nầy.

PHIÊN HỌP: Hội Đồng Giám Sát Quận Hạt
THỜI GIAN: Ngày Thứ Ba, 23 Tháng 2 năm 2016, lúc 9 giờ sáng
ĐỊA ĐIỂM: Phòng Họp của Hội Đồng Giám Sát, 70 Đường West Hedding, San José, CA 95110

Chương Trình Nghị Sự Tiết Mục Số 12