Matt Mahan

ads header

Breaking News

10AM- 25/4/2015 San Jose: Lễ Tưởng Niệm 40 Năm Quốc Hận


BAN TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM 40 NĂM QUỐC HẬN

THƯ MỜI

Kính thưa quý Đồng Hương.

Hàng năm, Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư đánh dấu một biến cố đau thương đã xảy đến cho toàn thể dân tộc Việt Nam, khởi đầu cho những tù ngục, đoạ đày, tang thương, chia cách. Đã 40 năm qua, chế độ cộng sản độc tài, thối nát, lỗi thời, hèn với giặc ác với dân ngày càng gây thêm những di hại trên tất cả mọi phương diện cho Dân Tộc Việt Nam: từ văn hoá, xã hội, kinh tế, cho đến nền độc lập và sự vẹn toàn lãnh thổ.

Tưởng Niệm 40 Năm Quốc Hận, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc California sẽ phối hơp với các Hội Đoàn, tổ chức một buổi lễ để tưởng niệm những anh linh đã hy sinh trong cuộc chiến hoặc đã bỏ mình trên con đường tìm đến bến bờ tự do, để rút tỉa một bài học đau thương cho dân tộc, để nhắc nhở đến nguồn gốc của cộng đồng Việt Nam tỵ nạn cộng sản, và để giới trẻ có dịp tìm hiểu thêm lịch sử cận đại của dân tộc Việt Nam.

Lễ Tưởng Niệm 40 Năm Quốc Hận được tổ chức theo các chi tiết như sau:

*Thời gian: 10 giờ sáng ngày Thứ Bảy, 25 tháng 4 năm 2015.

*Điạ điểm: Tiền Đình Quận Hạt Santa Clara
70 West Hedding Street San Jose, CA. 95110

Kính mời quý vị sắp xếp thì giờ đến tham dự đông đủ.

Sự hiện diện của quý vị nói lên lòng cảm thông sâu xa đến những mất mát đau thương của dân tộc qua 40 năm từ sau Ngày Quốc Hận, sự quan tâm của quý vị đến những sinh hoạt truyền thống của Cộng Đồng, khuyến khích giới trẻ tìm hiểu lịch sử để nối bước đấu tranh, đồng thời còn là một khích lệ lớn lao cho Ban Tổ Chức.


San Jose ngày 15 tháng 4 năm 2015
TM. Ban Tổ Chức
Trương Thành Minh
Chủ tịch
CĐNVQG/BCA

*Liên lạc:
Trương Thành Minh -Ông Mai Khuyên: (408) 334-6101
Chủ Tịch CĐNVQG/BCA -Ông Thomas Nguyễn: (408) 206-2605
-Ông Trương Thành Minh: (408) 306-5393